اولین مسافرت

عروسک مامان حدود 4ماهش بود , که تصمیم گرفتیم به مسافرت بریم و با خانواده خاله جان و مادر بزرگ مهربانش به مشهد رفتیم و حدود 5 روز آنجا بودیم و بعد از آنجا به شمال , شهر نوشهر واز آنجا به آستارا رفتیم دقیقا" بعد از دو هفته به اصفهان برگشتیم . جوجوی مامان با اینکه تازه 4 ماهش تمام شده بود اما خیلی خوش سفر بود و از آنجایی که علاقه بسیار زیادی از اول به سحر جان دختر خاله اش داشت . اغلب اوقات پیش سحر بود . این سفر یکی از بهترین سفرهام بود چون علاوه براین که پیش خانواده ام بودم ؛یک عروسک ملوس هم به جمعمان اضافه شده بود .

از انجایی که فاطمه عزیزم خیلی دختر زبلی بود , خیلی جنب و جوش داشت و دایم انگشت پاهایش داخل دهانش بود و یا پاهایش دایم در حرکت بودند علاوه براین صداهایی هم از خودش در می آورد و با آآآآآآآغون آآآآآآغون هایی که می کرد خودشو , تو دل همه جا کرده بود .  

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید