کودکانم روزتون مبارک

بهانه های من

عزیزتر از جانم

زود بزرگ نشوید 

کودکیتان را بی حساب میخواهم . در پناهش جوانیم را!!!

زود بزرگ نشوید فرزندانم

قهقه بزنید، جیغ بکشید ،گریه کنید ،لوس شوید ،بچگی کنید ولی زود بزرگ نشوید  تمام هستی ام.

آرام آرام پیش بروید ...

آنسوی سن وسال هیچ خبری نیست دختران گلم.هر چه جلوتر میروید همه چیز تند تر از شماقدم بر میدارد.

حالا هنوز دنیا به به پای شما نمیرسد از پاکی.

الهی هرگز هم همقدمش نشوید هر گز...

همیشه از دنیای ما آدم بزرگ ها جلوتر باشید... یک قدم دو قدم ... ولی زود بزرگ نشوید مادر. آنجا که عمر وزن می گیرد دنیا به قدری سبک میشود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نحواهید داشت.

آنسوی سن وسال خبری نیست. کودکی کنید بزرگ که شدی از نگاه دلقک ها گریه ات میگیرد میدانم.

عزیزترینانم ،فرزندانم من مادرتون هستم...

هیچ کس مرا مجبور به مادری نکرد...

من به اختیار مادر شدم تا بدانم معنی بی خوابی های شبانه را...

تا بیاموزم پنهان کردن درد را پشت حجمی از سکوت...

تا بدانم حجم یک لبخند کودکانه تان میتواند معجزه زندگی دوباره ام باشد...

نه بهشت میخواهم نه  آسمان و نه زمین ...

فقط خوشبختی شمارا می خواهم...

 


دخترانم، پاره های تنم

بر زبانم جاریست زندگیم را در کنار شما میتوانم ادامه دهم .

و نگاه پر محبتتان که دنیا دنیا حرف در آن نهفته است .

نگاهتان میکنم و از دوست داشتنتان لبریز میشوم و هرگاه نگاهم به شما میافتد سرشار از غرور میشوم ........ سرشار .

زندگیم را فقط با شما ادامه خواهم داد .

میدانم آنقدر پروردگارم بندگانش را دوست دارد که شما را با تمام مهربانیتان ...... وجودتان ..... آرزوهای شیرینتان  ...... و آن لبخند زیبایتان  ...... سالم و سلامت برای ما نگه دارد ....... 

از فرشتگان خواستم در این شب سرورد زندگی و دوست داشتنتان را بخوانند .... .و میدانم فرشته گان تا چراغانی نکردن شب . شمارا ترک نمیکنند ......

میدانم ...... میدانم .......

از فردا سرگرم برآورده کردن آرزوهایتان میباشند و ....... و ...... و .....

و همیشه  خدا نگهدارتان . دختران  عزیزم  

 

حس مادری زیباترین حس دنیاست

حالا که هستید ..... کنارمید

روز هام باشما شب و شب هام با شما روز میشه

من هر ثانیه این حس را درک میکنم

دخترانم ، خیلی کوتاه میگم :

دوستتان دارم

اما بدونید که هیجوفت از دوست داشتنتان کوتاه نمیام


 

/ 0 نظر / 40 بازدید