دندون در آوردن عسل بانو

یک روز که داشتم به جگر گوشه ام سیب زمینی می دادم متوجه شدم که جیگر مامان دندون در آورده . عزیز دردانه مامان شش ماهش بود که دو تا دندونهای جلوی پایینیش سر زده بود . با دیدن این صنحنه از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم . حس خیلی خوبی بود و با هیجان زیاد به مامان و محمود این خبر را دادم .

جوجوی من خیلی زبل بود و شش ماهگی هم دندان در اورد و هم چهاردست و پا راه افتاد . حدود هشت ماهش هم که شد با کمک صندلی و دیوار می ایستاد

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید